Home

banner-th
banner-th

หัตถกรรมของเรา

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต (PPSI) ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการทำ ศัลยกรรมความงาม โดยเรามุ่งเน้นเรื่องการปรับภาพลักษณ์และพัฒนาไลฟ์สไตล์ให้ดีขึ้น ซึ่งดำเนินการโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความประทับใจ